POG Again

POG歴約20年

指名馬情報:牡馬第2位

牡馬第2位:グレートウォリアー
福 永 11.30 栗 坂 良 1 回 54.4 40.3 26.4 13.2 馬なり余力

ジョーダンドリーム(二未勝)馬なりを0.3秒追走同入

 

競馬ブック